Умови та положення про порядок надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «ДАТАГРУП» прийняті відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624, та інших нормативно-правових актів України.

Загальні умови та положення про порядок надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Датагруп»

Terms and conditions on the procedure of providing telecommunication services PJSC “Datagroup”